Puckschool

Vanaf oktober 2013 is de nieuwe Puckschool van start gegaan. Het is een plezante school voor persoonlijke ontwikkeling.

Wie is Puck?

Puck is de elf uit Midzomernachtsdroom van Shakespeare. Hij is guitig, een beetje stout en heeft een groot gevoel voor humor. Hij zegt wat hij denkt en geniet van het leven als een spel. Hij kan onverwachte dingen tussen mensen veroorzaken, maar zorgt ervoor dat alles uiteindelijk goed komt. Hij geniet ten volle van het leven en heeft volop lief. 
Puck is voor ons het symbool geworden van iemand die gelukkig is op een eenvoudige manier, door gewoon zichzelf te zijn. 
Hij zette ons aan om op verschillende manieren te gaan zoeken hoe we dichtbij onszelf kunnen komen en ons gevoel en intuïtie kunnen ontwikkelen.

Daarom stellen we met vier dames een aantal wegen voor, waaruit je kan kiezen en die allemaal bedoeld zijn om dichter bij je eigen gevoel te komen.

Het aanbod

Er kan gekozen worden uit meer dan 20 vakken. Het aanbod varieert van trimester tot trimester. Bv. van moestuinieren en koken tot communicatie, spelen en werken met verhalen… Of intuïtieve ontwikkeling en het ontdekken van zovele  middeltjes die moeder Natuur ter beschikking stelt voor alle mogelijke kwaaltjes die ons overkomen… of hoe krijgen we meer energie en beweging in ons lichaam…
Mijn aanbod heeft vooral te maken met communicatie, verbeeldingskracht, verhalen, de zeven chakra's.... 

Je kan zelf je traject doorheen het jaar bepalen naargelang wat je het meest aanspreekt.

Een lessenreeks bestaat uit 10 wekelijkse lessen van telkens 1.15 uur.

Er zijn drie trimesters in een jaar van telkens 10 weken. Sommige lessenreeksen gaan het tweede en derde trimester verder. Andere duren 1 trimester. Elk trimester kan een andere keuze gemaakt worden. De lessen vinden meestal plaats op avonden of in het weekend. Er is heel wat variatie in de tijdstippen, zodat je kan kiezen wat het beste past.

Naast de lessen is er ook een aanbod van eenmalige workshops rond  verschillende thema’s, spelavonden… en ook evenementen zoals een winterzonnewendefeest.

In elk geval willen Elise, Vanessa, Karin en Elise het beste van zichzelf geven, zodat iedereen er gelukkiger kan van worden.

Meer info vind je op de website: www.puckschool.be