Belangrijke levensmomenten

Belangrijke levensmomenten en rituelen vieren

Ontstaan

Op belangrijke momenten in het leven hebben we er nood aan om met woorden en symbolen de overgang naar een nieuwe fase in de verf te zetten. 
Alle volkeren in alle tijden hebben dit op hun eigen manier vorm gegeven. 
Bij ons hebben mensen steeds in het christendom de gepaste rituelen en sacramenten gevonden om de belangrijke overgangsmomenten te vieren. 
Door de  vele gebeurtenissen van de voorbije tijd is deze gewoonte anders gaan evolueren. 
Nochtans blijven rituelen ook nu voor mensen de gelegenheid bij uitstek om hun hoop en intenties voor de toekomst uit te spreken. 
Daarom is het belangrijk mogelijkheden en vormen aan te bieden zodat deze gezegende momenten toegankelijk blijven voor wie dit nodig vindt.

Mijn ervaring

Reeds meer dan 25 jaar begeleid ik allerlei rituelen. De ervaring heb ik opgedaan in mijn werk als parochie-assistente en pastoraal werkster binnen de katholieke kerk. 
We vonden het als groep binnen onze kleine parochie steeds heel belangrijk om deze rituelen en sacramenten zo levensecht mogelijk te maken en heel dicht bij het leven van mensen te brengen. 
We zochten  naar een thema dat aansloot bij wat mensen boeide en ontdekten samen symbolen die uitdrukten wat voor hen een diepere betekenis had. Met symbolen en symboolhandelingen gaven we vorm aan de diepere zin die mensen wilden uitdrukken en probeerden zo de band tussen hemel en aarde even te laten oplichten.

Mijn aanbod

Deze intentie wil ik heel graag verder zetten. Omdat ik ervaar en ondervind dat deze momenten, waarin hemel en aarde elkaar raken, er nog steeds veelvuldig zijn en mensen blijven zoeken naar woorden en symbolen en handelingen om dit onzegbare uit te drukken. 
De momenten waarop de hemel dichterbij komt, worden veelvuldiger en vanuit mijn ervaring wil ik mensen graag woorden, symbolen en handelingen aanreiken. 
Verhalen, symbolen en woorden kunnen zoveel uitdrukken wat het menselijke overstijgt.

Wat ik doe zijn geen sacramenten, want dit zijn heilige momenten die enkel binnen de katholieke kerk door een bedienaar van de eredienst kunnen gebeuren. 
Toch heeft het zeker zin om overgangsmomenten te blijven vieren.

Voorbeelden

De geboorte van een kind, de overgang naar volwassenheid, de verbintenis tussen mensen, het afscheid nemen van een vertrouwd iemand, het jarenlang samenzijn van gehuwden,…. het zijn al deze gebeurtenissen in het leven die  vragen om een bevestiging, om een uitspreken van een toekomstperspectief van hoop en het toewijden van deze intenties aan een hogere kracht. Hoe we deze kracht ook noemen, God of Ziel of…., op deze momenten ervaren we de nabijheid en de liefde die we nodig hebben om ons leven verder richting te geven.

De diepe ondergrond van het leven is Liefde en op uitgelezen momenten voelen we de nood om ons daar expliciet mee te verbinden.

Praktisch

Vandaar deze uitnodiging aan wie zich hierdoor aangesproken voelt om contact op te nemen, zodat we samen vorm kunnen geven aan een ritueel dat oplicht vanuit het leven.
Het kan zeker een persoonlijke invulling en vorm krijgen.

In de voorbereiding is het belangrijk een paar keren af te spreken om ideeën en intenties samen te leggen. Dan kan er materiaal gezocht worden en krijgt de viering stilaan vorm.

Afhankelijk van de tijd en het ter beschikking gestelde materiaal om eraan te werken wordt samen een prijs afgesproken, met een startbedrag van 50 euro.